16 sierpnia 2016

Kuchnia Czerwony Rower

Kuchnia Czerwony Rower – to miejsce, gdzie jedząc pomagamy innym!

Kuchnia Czerwony Rower zlokalizowana na warszawskiej Pradze Północ powstała jako rozwinięcie dotychczasowej działalności stołówki Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Do jej utworzenia w znaczącym stopniu przyczyniły się także działania wolontariackie pracowników, uczestników projektów oraz pracowników firm odpowiedzialnych społecznie. W pracach remontowych brały udział osób skierowanych przez Sąd na odbycie kary poprzez wykonywanie prac społecznie użytecznych.

Kuchnia Czerwony Rower – każdy zasługuje na drugą szansę!

Misją Kuchni jest resocjalizacja i reedukacja poprzez pracę oraz zapewnienie taniego, pełnowartościowego posiłku nie odbiegającego jakością od komercyjnych ofert. To unikatowe przedsięwzięcie z zakresu ekonomii społecznej. Większość pracowników stanowią podopieczni Stowarzyszenia – osoby uczestniczące w programie wychodzenia z bezdomności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną czy po prostu osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Codziennie potwierdzają, że każdy może stanąć na „nogi”, odzyskać wiarę we własne siły, poczucie godności i sprawczości. Satysfakcja, akceptacja i uznanie ze strony gości okazuje się najlepszym „lekiem” w procesie „wychodzenia z cienia”.

Kuchnia Czerwony Rower – tanio, smacznie, zdrowo!

Oferuje usługi cateringowe, przyjęcia okolicznościowe oraz posiłki obiadowe. Zestaw obiadowy zmienia się codziennie (menu na cały tydzień dostępne jest na profilu facebookowym oraz stronie internetowej). Dochód z Kuchni przeznaczany jest na zatrudnianie kolejnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: niepełnosprawnych, bezdomnych, długotrwale bezrobotnych oraz realizację innych zadań statutowych.