Inicjatywa rozpoczęcia działalności Kuchni Czerwony Rower narodziła się w 2014r. w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi. Powstała jako kontynuacja idei poprzedniej działalności stołówki Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Otwarcie Kuchni nastąpiło w 2015r., dzięki wsparciu otrzymanemu w formie działań wolontariackich  pracowników firm komercyjnych, uczestników projektów społecznych oraz pracowników firm odpowiedzialnych społecznie. W pracach remontowych brały udział osoby skierowane przez Sąd na odbycie kary poprzez wykonywanie prac społecznie użytecznych.

Większość pracowników stanowią podopieczni Stowarzyszenia – osoby uczestniczące w programie wychodzenia z bezdomności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną czy po prostu osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.